تبلیغات

قیمت سه راه

بازار سه راه ایران - کارخانه تولید کننده سه راه - استعلام قیمت سه راه

سه راه 
سه راه
سه راه 16 
سه راه 16
سه راه 45 درجه 
سه راه 45 درجه
سه راه 45 درجه UPVC 
سه راه 45 درجه UPVC
سه راه 78 درجه 
سه راه 78 درجه
سه راه 90 درجه UPVC 
سه راه 90 درجه UPVC
سه راه بوشن فلزی 
سه راه بوشن فلزی
سه راه بوشن فلزی دیواری 
سه راه بوشن فلزی دیواری
سه راه پلی اتیلن 
سه راه پلی اتیلن

اتصالات سه راهی برای گرفتن انشعاب از لوله های پلی اتیلن

سه راه تبدیل 
سه راه تبدیل

سه راه نامساوی که یا سه راهی تبدیل

سه راه تبدیل جوشی
سه راه تبدیل جوشی فشار قوی
سه راه تبدیلی ۴۵ درجه 
سه راه تبدیلی ۴۵ درجه
سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC 
سه راه تبدیلی 45 درجه UPVC
سه راه جوشی 
سه راه جوشی
سه راه جوشی فشار قوی
سه راه خم 
سه راه خم
سه راه داخل لوله 
سه راه داخل لوله
سه راه دریچه بازدید 
سه راه دریچه بازدید
سه راه ساده 
سه راه ساده
سه راه سه سر ماده 
سه راه سه سر ماده
سه راه سه کنج 
سه راه سه کنج
سه راه فلنجدار چدنی 
سه راه فلنجدار چدنی

سه راهی چدن داکتیل که هر سه خروجی دارای فلنج میباشد

سه راه قطره چکان 
سه راه قطره چکان
سه راه کوپلی 
سه راه کوپلی
سه راه گالوانیزه 
سه راه گالوانیزه
سه راه ماده 
سه راه ماده
سه راه مساوی 
سه راه مساوی
سه راه مغزی فلزی 
سه راه مغزی فلزی
سه راه مغزی فلزی دیواری 
سه راه مغزی فلزی دیواری
سه راه نافلنج کلاسدار چدنی 
سه راه نافلنج کلاسدار چدنی
سه راه نر 
سه راه نر
سه راهی 
سه راهی

سه راهی جهت گرفتن انشعاب از یک لوله به کار میرود

سه راهی 16 
سه راهی 16
سه راهی 90 درجه دیواری پرسی 
سه راهی 90 درجه دیواری پرسی
سه راهی 90 درجه دیواری کوپلی 
سه راهی 90 درجه دیواری کوپلی
سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی 
سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی
سه راهی الکتروفیوژن 
سه راهی الکتروفیوژن
سه راهی بوشن برنجی 
سه راهی بوشن برنجی
سه راهی بوشن فلزی 
سه راهی بوشن فلزی
سه راهی بوشن فلزی بست دار 
سه راهی بوشن فلزی بست دار
سه راهی بولتد گلند چدنی 
سه راهی بولتد گلند چدنی
سه راهی پرسی 
سه راهی پرسی
سه راهی پلی اتیلن 
سه راهی پلی اتیلن

سه راهی ساخته شده از مواد پلی پروپیلن کوپلیمر جهت استفاده در لوله های پلی اتیلن

سه راهی پوش فیت 
سه راهی پوش فیت
سه راهی تبدیل 
سه راهی تبدیل
سه راهی تبدیل پرسی 
سه راهی تبدیل پرسی
سه راهی تبدیل کوپلی 
سه راهی تبدیل کوپلی
سه راهی توپیچ پرسی 
سه راهی توپیچ پرسی
سه راهی توپیچ کوپلی 
سه راهی توپیچ کوپلی
سه راهی جوشی فولادی 
سه راهی جوشی فولادی
سه راهی چدنی 
سه راهی چدنی
سه راهی چدنی فلنجدار 
سه راهی چدنی فلنجدار
سه راهی دریپر دار 
سه راهی دریپر دار
سه راهی دیواری پرسی 
سه راهی دیواری پرسی
سه راهی دیواری کوپلی 
سه راهی دیواری کوپلی
سه راهی سفید 
سه راهی سفید
سه راهی سه سر کوپله 
سه راهی سه سر کوپله
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی
سه راهی فلزی 
سه راهی فلزی
سه راهی فلنجدار چدنی 
سه راهی فلنجدار چدنی
سه راهی قطره ای 
سه راهی قطره ای
سه راهی میکرو 
سه راهی میکرو
سه راهی نود درجه دیواری تبدیلی کوپلی 
سه راهی نود درجه دیواری تبدیلی کوپلی